Preprinti IMFM

Avtor: Alenka Lipovec e-mail

888: Boštjan Brešar, Sandi Klavžar, Alenka Lipovec, Bojan Mohar: Cubic inflation, mirror graphs, regular maps, and partial cubes, 41 (2003) e-sigma PDF PDF
824: C. Paul Bonnington, Sandi Klavžar, Alenka Lipovec: On cubic and edge-critical isometric subgraphs of hypercubes, 40 (2002) e-sigma PDF PDF
767: Sandi Klavžar, Alenka Lipovec: Edge-critical isometric subgraphs of hypercubes, 39 (2001) e-sigma PDF PDF
737: Sandi Klavžar, Alenka Lipovec: Partial cubes as subdivision graphs and as generalized Petersen graphs, 39 (2001) e-sigma PDF PDF
661: Sandi Klavžar, Alenka Lipovec, Marko Petkovšek: On subgraphs of Cartesian product graphs, 37 (1999) e-sigma PDF PDF