Preprinti IMFM

Avtor: Boris Horvat e-mail

1109: Tomaž Pisanski, Boris Horvat, Arjana Žitnik: All generalized Petersen graphs are unit-distance graphs, 48 (2010) PDF
970: Boris Horvat, Gašper Jaklič, Tomaž Pisanski: On the number of Hamiltonian groups, 43 (2005) e-sigma PDF PDF